Välkommen till Wilma!

Denna Wilma-anslutning tillhör Södra Ålands högstadiedistrikt och används av studerande, personal och vårdnadshavare i KHS, Vikingaåsens skola, Södersunda skola, Lemlands grundskola, Lumparlands skola, Näfsby skola och Eckerö skola.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frånvaro, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.
I Wilma kan lärare bl.a. mata in vitsord och frånvaro, kommunicera med studerande och vårdnadshavare.
I högstadiet kan studerande se sitt schema, följa upp sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och ditt lösenord i fälten till höger. Klicka sedan på Logga in.
Vid problem med inloggningen kontakta dina skola för hjälp.

Wilma 2.30.12.2 © 2000-2019 Visma